Huoneistoremontit


Pieni pintaremontti? Vai kokonaisvaltainen huoneistoremontti?

Huoneistoremontteja tehdään sekä kuivalle että märälle pinnalle. Teemme kaikki huoneiston muutostyöt, olipa kyseessä tapettien vaihto, tai kokonaisvaltainen huoneiston uusiminen. Toimimme pääsääntöisesti Helsingin, Espoon, Vantaan sekä muun Uudenmaan alueella.

Millainen remontti sinulla on mielessä? Meiltä saat seuraavat huoneistoremontit vuosien kokemuksella:

 • kaikki yleisimmät sisätilaremontit
 • tapettien vaihdot
 • seinän, lattian ja katon maalaukset
 • seinäpintojen tasoitukset
 • listoitukset ja paneloinnit
 • kalusteasennukset
 • listojen asennukset
 • parketit, laminaatit ja muut lattia-asennukset
 • keittiöremontit
 • väliseinien ja katon purkutyöt
 • timanttityöt
 • huoneiston laajennukset ja muutostyöt
 • kylpyhuoneremontit ja saunaremontit, sekä muut märkätilaremontit

Remontteja voidaan tehdä myös liiketilahuoneistoihin.

Ota yhteyttä

Keittiöremontti


Millainen on sinun unelmien keittiösi? Teemme asiakkaiden toiveista mittatilauksena keittiöremontteja pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla.

Keittiön tulee olla toimiva ja käytännöllinen. Keittiöiltä toivotaan lisäksi viihtyisyyttä, sillä perhe kokoontuu yhteen juuri keittiössä.

Keittöremontti kannattaa aloittaa huolellisella suunnittelulla. Soita meidät tutustumaan kohteeseen ja laatimaan selvitys lähtötilanteesta. Keittiöremontti sisältää aina

1. Tarpeiden kartoituksen ja mittaustyöt
2. Suunnittelun ja kalusteiden valinnan
3. Vanhat kalusteet puretaan
4. Mahdolliset sähkö-, putki- ja lattiatyöt
5. Uuden keittiön kalusteiden asennus ja viimeistely

 

Pienistä pintaremonteista kokonaisvaltaisiin huoneiston remontteihin


Teemme remontteja lattiasta kattoon. Ota meihin yhteyttä, kun etsit luotettavaa rakennusalan yritystä vaihtamaan listat ja maalaamaan seinät. Teemme pienet ja suuret kokonaisuudet aina yhtä laadukkaasti ja aikataulussa pysyen.

Oletko myymässä asuntoa? Meiltä saat pienet pintaremontit, asunnon stailaukset ja asunnon remontit myyntiä varten. Hyvin tehty remontti nostaa asuntosi arvoa ja luo uuden tunnelman kotiin.

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Optiorakennus Oy (0908264-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juha Komppa
044 2609 395
juha.komppa@optiorakennus.fi

Henkilörekisterin nimi

Optiorakennus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Optiorakennus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
juha.komppa@optiorakennus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna